Kalmatron

BETONO IR KITŲ KAPILIARINIŲ BEI PORINGŲJŲ STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ APSAUGA NUO VANDENS ĮSISKVERBIMO IR NUO KLIMATINIŲ BEI TECHNOGENINIŲ KOROZIJOS FORMŲ

Apsauginis KALMATRON mišinys yra pastatų bei statinių kapiliarinių ir poringųjų medžiagų apsaugos nuo vandens įsiskverbimo ir nuo klimatinių bei technogeninių korozijos formų sistema. KALMATRON gali būti naudojamas tiek naujų arba statomų pastatų bei statinių, tiek objektų, praradusių savo eksploatacines savybes, apsaugai.
Kitaip negu kitų analogiškos paskirties apsauginių mišinių (PENETRON, XYPEX ir kt.), KALMATRON naudojimo technologija yra gana paprasta, jis nėra jautrus saugojimo bei transportavimo sąlygoms, kas yra užtikrinama principingai naujo požiūrio į aplinkos ir konstrukcijos sąveikos vertinimą.
Kristalinė hidroizoliacija KALMATRON mišinys yra tiekiamas 25 kg svorio popieriaus/polietileno maišuose, tačiau užsakovui pageidaujant, galimi ir kiti fasavimo ir pakuotės variantai. KALMATRON nėra toksiškas; jis taip pat yra negaisrus ir nesprogus. Atlikti apsauginio KALMATRON mišinio bandymai parodė, kad jis gali būti naudojamas geriamojo vandens įrenginiuose.

APSAUGINIO KALMATRON MIŠINIO VEIKIMO PRINCIPAS

KALMATRON yra kapiliarinio poveikio cementavimo medžiaga, užtikrinanti betono, cemento ir smėlio skiedinio, plytų ir kitų kapiliarinių bei poringųjų medžiagų nepralaidumą vandeniui. Nepralaidumo vandeniui efektas yra užtikrinamas griežta seka vykstančių ilgalaikių cheminių reakcijų apsaugojamos medžiagos struktūros viduje tarp jos sudedamųjų dalių ir KALMATRON mišinio skiedinio komponentų. Šių reakcijų išdavoje susidaro sunkiai ir silpnai tirpių darinių, kurie užpildo kapiliarus, poras ir mažus įskilimus, išstumdami iš jų vandenį. Cheminė minėtų darinių sudėtis užtikrina puikias mišinio hidroizoliacines savybes dėl didelio jų išdėstymo tankio. KALMATRON mišinio formulė užtikrina "savaiminio užgydymo" efektą, blokuodama kristaliniais hidratais apsauginio KALMATRON mišinio sluoksnio poras bei įskilimus.

APSAUGINIO KALMATRON MIŠINIO PRITAIKYMO SRITYS

Viena svarbiausių apsauginio KALMATRON mišinio pritaikymo sričių yra statinių nepralaidumo vandeniui atstatymas. Šioje srityje apsauginis KALMATRON mišinys gali būti naudojamas tokiais atvejais:
formuojant hidroizoliacinius paviršius bei dangas (gamybinių ir gyvenamųjų pastatų, garažų, slėptuvių, techninių aukštų ir kitų statinių sienos, grindys ir stogai) tiek statybos tiek eksploatavimo proceso metų; be to, apsauginis sluoksnis gali būti naudojamas tiek pastato viduje, tiek išorėje;
formuojant apsauginius paviršius, apsaugančius pastatų bei statinių medžiagą nuo vandens aplinkos slėgio poveikio pavojaus arba esant kontaktui su agresyviomis medžiagomis;
likviduojant protėkius pastatų bei statinių rūsiuose, betoniniuose rezervuaruose, tuneliuose ir kituose panašiuose objektuose;
atstatant tiltų atramų, mažųjų blokų, skaldytų akmenų bei akmenbetonio pamatų nepralaidumą vandeniui, užpildant jų vidaus ertmes;
atstatant (didinant) konstrukcijų atsparumą šalčiui.

Be nepralaidumo vandeniui ir atsparumo šalčiui atstatymo, apsauginius KALMATRON mišinius galima naudoti medžiagų atsparumo savybėms gerinti. Todėl jį rekomenduojama naudoti:
mini- ir mikroplyšių, atsirandančių transportuojant, montuojant ir eksploatuojant konstrukcijas, užglaistymui
didinant (atstatant) konstrukcijų atlaikymo galią.

Pridėjus apsauginio KALMATRON mišinio į standartinį betoną, gaminant statybines konstrukcijas tiek įmonės tiek statybos darbų sąlygomis, galima pasiekti garantuotą nepralaidumą vandeniui iki W12 ir daugiau, be to, galutinis konstrukcijos atsparumas padidėja 25-40%, o jos atsparumas šalčiui – 35-50%.

FIZINĖS IR CHEMINĖS APSAUGINIO KALMATRON MIŠINIO SAVYBĖS

Savybė

 

Matavimo vienetas

Dydis

Pastaba

Sukibimo trukmė

Naudojimo terpės temperatūra

Vidutinės sąnaudos 1 m2

Skvarbos gylis

Tankio padidinimas iki

Stiprumo padidinimas

Atsparumo šalčiui padidinimas

Atsparumas vandeniui ir dujoms

min.

˚C

 

kg

cm

kg/m3

kg/cm2

 

%

 atm.

30-85

>0

 

1,5-4,5

iki 15

2400

45

 

25-40

 8-24

Priklausomai nuo konstrukcijos būklės

 

Makroporos

 

 

PZO 300c

 

BANDYMŲ NEPRALAIDUMUI AGRESYVIOMS MEDŽIAGOMS REZULTATAI

 

Agresyvios medžiagos

pavadinimas

Medžiagos koncentracija (%)

             Pastaba

Norminė

Faktinė

Rūgštys:

Sieros

Azoto

Druskos

 

Fosforo

 

5-10

5-10

5

 

10

 

25

25

20

 

25

Statybos normos bei taisyklės 2.03.11-85.

Ištirpintų medžiagų
kiekis skiediklio tūryje (%)

Amoniakas

5-10

2-30

10

15

Pusgaminis


-22˚C


400˚C

15

35

20

30

soliarinė alyva

-34˚C


400˚C

 

 

 

 

 


esant 100 ciklų

Šarmai

Cukrus

Sulfatai

Naftos produktai

Žemos temperatūros

Aukštos temperatūros

 

Ši hidroizoliacinė medžiaga visapusiškai ištirta ir tinkamai įvertinta Lietuvoje. Mišinys Kalmatron praėjo visus reikiamus bandymų etapus mūsų šalyje. Betono hidroizoliaciniam skiediniui Kalmatron 2008 m. gegužės 16 d. išduotas Gamybos kontrolės sistemos sertifikatas, liudijantis, kad visos gamybos kontrolės sistemos atitikties įvertinimo nuostatos, aprašytos standarte LST EN 1504-2:2004, buvo įgyvendintos. 2009 m. sausio 27 d. išduotas sertifikatas skiedinio priedui KalmatronD, skirtam mažinti vandens įgeriamumą.

Cemento priedas Kalmatron D atitinka LST EN 934-2:2003 ir LST EN 934-2:2003/A1:2005,LST standartus.

 

Pagrindinė>>Produkcija>>Kalmatron

 

UAB"Imgalsa"; Eišiškių pl.28, Vilnius, Lithuania, LT-02184; +37068441932; kalmatronas.info@gmail.com